About Us

WHO WE ARE YOKPAT ?

บริษัท ยกพัทธ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ประวัติโดยย่อ
เริ่มก่อตั้งบริษัท ยกพัทธ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2553 

เป็นบริษัทประกอบธุรกิจทางด้าน Production ที่มีประสบการณ์ทำงานอาทิเช่น

  • บริษัท สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท โสภณเคเบิ้ลทีวี และสื่อสารพัทยา จำกัด
  • Mandarin Hotel ตำแหน่ง Art Design
  • โรงพิมพ์ศาลาแดง ตำแหน่ง Designer

ว่าด้วยเรื่องโล้โก้ ยกพัทธ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ที่มา…            

                  ผู้ออกแบบ มองเห็นถึงอนาคตในช่วงที่ตนเอง ออกมาเป็นฟรีแล้นซ์ จำต้องมีสัญญาลักษณ์บางอย่าง เพื่อสะดวกในการติดต่อกับลูกค้า แทนการเรียกชื่อตนเอง เลยได้ที่มาจากการเอาชื่อของตัวเองมาผสม ดังนี้คือ

มีชื่อ สุชินพัทธ์ ทิพยจันทร์

ที่อยู่อาศัย เมืองพัทยา

ชื่อลูกสาวคนเล็ก พัฒนนรี (ถือกำเนิด ช่วงจดทะเบียนบริษัทฯ)

                  – โดยเอาคำว่า “พัทธ์” มาต่อท้าย คำว่า “ยก”

                  – คำว่า “ยก” ทีนำหน้ามาก่อนเพราะ สืบเนื่องจากตัวผู้ออกแบบได้ย้ายถิ่นฐานมาปักหลักอาศัยทำมาหากินที่เมืองพัทยา งานที่ทำเกี่ยวกับด้านโปรดักชั่น งานสื่อมีเดียต่างๆ ที่ในพื้นที่พัทยาตอนนั้นยัง เรื่องานด้านนี้ยังไม่ค่อยมีนักออกแบบที่มีประสิทธิภาพเท่าไรนัก ทั้งในเรื่องการออกแบบ ที่แตกต่างกับกรุงเทพมาก  จึงอยากจะยกระดับงานด้านนี้ ให้เทียบเท่า หรือให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปจ้างนักออกแบบไกลๆ ถึง กทม.  อีกอย่างเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับชาติ และเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศด้วย มองถึงหากเราจัดการตั้งใจทำผลงานดี ก็จะประสบความสำเร็จได้เอง

ความหมาย

มีความหมายว่า …”ทำดีคิดดี”

                  – ยก หมายถึง เอาให้สูงขึ้นจากเดิม (ทำดี)

                  – พัทธ์ หมายถึง ความผูก, ติด (คิดดี)

แนวความคิด

                  ผู้ออกแบบมีปณิธานถึง การตั้งใจทำงาน สร้างผลงานของตนเองให้ดีที่สุดก่อน แล้วคนอื่นๆ ก็จะมาแข่งขันกับเราเอง พอทุกคนต่างแข่งขันกัน ลูกค้าก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ ลูกค้าเหล่านั้น ก็ไม่ต้องค้นหาคนทำงานจากที่อื่นๆ

อัตลักษณ์

                  เจตนาผู้ออกแบบ เมื่อเห็นโล้โก้ครั้งแรก จะนึกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เลย เป็นรูปพัดใบตาล และมีข้อความเป็นตัวเขียนสบัดภู่กันว่า ยกพัทธ์  สื่อถึงความไม่หยุดนิ่ง มีอิสระ และยังคล้ายๆ ธงโบกสบัดอยู่เสมอ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

                  เป็นมืออาชีพส่วนหนึ่งของฟันเฟื่องในสายงานผลิตโปรดักชั่นสื่อความบันเทิง ที่ขับเคลื่อนมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานชั้นเลิศเพื่อความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง พันธกิจ ผลิตผลงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามปณิธานที่ให้ว่า “ทำดีคิดดี” ในแบรนด์ชื่อ ยกพัทธ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

สุดท้ายของปลายทาง

                  อาชีพการงานหากตั้งใจทำ ผลของงานก็จะส่งเสริมความเป็นอยู่ตนเองและคนรอบข้างให้ดีต่อไป

ทั้งหมดทั้งมวล ตนเองจะทำเพียงลำพังไม่ได้ ต้องมีผู้ช่วย ผู้ติดตาม ผู้ทำการแทนได้ จึงต้องมีเพื่อนร่วมงาน ที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นทีมงานมืออาชีพ เป็นส่วนสำคัญมาก เพื่อสนองเป้าประสงค์ของลูกค้าได้แบบครบถ้วนขบวนความ

             

 

                                           สุชินพัทธ์ ทิพยจันทร์                     

(ผู้ก่อตั้ง บริษัท ยกพัทธ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด)