Services

งานถ่ายวีดีโอและตัดต่อ

งานถ่ายภาพ

vdo งาน แต่งงาน ซีนีม่า โดรนติดกล้อง ถ่ายภาพทางอากาศ พร้อมทีมงาน

  * ทั้ง ตัวเต็มเนื้องาน และ ไฮไลท์ของงาน

    ช่วงเช้า / ช่วงเย็น / เหมาเต็มวัน

เหมาทั้ง VDO และ ภาพนิ่ง งานแต่งงาน

*ครึ่งวัน / เต็มวัน 

Package VDO Production

PACKAGE

ถ่าย VDO งานทั่วไป
 • ตัดต่อวีดีโอ 30 วินาที - 1 นาที
 • และแถมภาพนิ่ง15 ภาพ
 •  
 •  
 •  

Standard Package

1 คิว
 • ถ่ายทำวีดีโอ 1 คิว หรือ 6 ชั่วโมง
 • ตัดต่อ ความยาว 3 – 4 นาที
 •  
 •  
 •  

Premium Package

1 คิว
 • ถ่ายทำวีดีโอ 1 คิว หรือ 6 ชั่วโมง
 • ความยาว 5 – 6 นาที
 • ใช้สำหรับ Company profile หรือวีดีโอสำหรับองค์กร
 • เพิ่มความเชื่อถือให้กับองค์กรและต้องการนำเสนอข้อมูลมากขึ้นในวีดีโอ เช่น Voice Over / Graphic / Etc.

ขั้นตอนในการทำงานของบริษัท

     ขั้นตอนการคุยเริ่มต้นกับลูกค้า เพื่อทราบความต้องการ  งบประมาณการผลิต ลักษณะตัวสินค้า ธีม ภาพลักษณ์ ประเภทของวีดีโอโฆษณา เช่น TVC / MV / SHORT FILM / INFOGRAPHIC / VIDEO PRESENTATION  สิ่งที่ต้องการนำเสนอ เผยแพร่ การตลาด กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางในการสื่อสาร เช่น ทีวี ยูทูป เพจ Social ต่างๆ ฯลฯ ระยะเวลาความยาวของ วีดีโอที่ต้องการผลิต สรุปภาพรวมทั้งหมด เสนอราคา  ลูกค้าอนุมัติ  เซ็นต์สัญญาว่าจ้าง เพื่อเริ่มสู่กระบวนการผลิตต่อไป

     ขั้นตอนนี้คือการเตรียมการก่อนถ่ายทำทั้งหมด นับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก่อนเริ่มทำการผลิตงาน

 ได้แก่ การวางแผนการผลิต การจัดทำสคริปต์ การเตรียมข้อมูล การกำหนดเค้าโครงเรื่องที่จะนำเสนอ การประสานงาน การถ่ายกับสถานที่ถ่ายทำ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการถ่ายทำ การบันทึกเสียง การตัดต่อ อุปกรณ์ประกอบฉาก อุปกรณ์แสง การเตรียม ทีมงาน  (ในกรณีงานเดินทาง ออกนอกพื้นที่ ต่างจังหวัด อาหาร ที่พัก ฯลฯ)

     เป็นขั้นตอนการดำเนินการถ่ายทำ(ออกกอง)ทีมงานผู้ผลิตได้แก่       ผู้กำกับภาพ ช่างภาพ รวมทั้งการบันทึกเสียงตามที่กำหนดไว้ในสคริปต์ ขั้นตอนนี้อาจมีการถ่ายทำแก้ไขได้ตามตกลงกับลูกค้า นอกจากนี้อาจจำเป็นต้องเก็บภาพ/เสียงบรรยากาศทั่วไป ภาพเฉพาะมุมเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายความ (insert) เพื่อให้ลูกค้าได้งานที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น

     เป็นขั้นตอนการตัดต่อเรียบเรียงภาพและเสียงเข้าไว้ด้วยกันตามสคริปต์หรือเนื้อหาของเรื่อง ขั้นตอนนี้จะมีการใส่ Subtitle / Voice Over / Graphic หรือเทคนิคพิเศษภาพ (ตามตกลงเงื่อนไขแต่ละงาน)การเชื่อมต่อ insert ภาพ/ฉาก  อาจมีการนำดนตรีมาประกอบ เรื่องราวเพื่อเพิ่มอารมณ์ร่วมในการรับชมยิ่งขึ้น ขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่จะดำเนินการอยู่ในห้องตัดต่อ ห้องเสียง ห้อง POST เมื่องานตัดต่อเสร็จส่งลูกค้าตรวจProofก่อนส่งงานจริง

***ระยะเวลาในการทำงานและส่งงาน ขึ้นอยู่กับ Scaleงาน หรือตาม Timeline ที่ตกลงกับลูกค้าก่อนเริ่มงาน

ขอข้อมูลและเริ่มเรื่องราวของคุณ